Publications

  1. Chun-Ying Huang, Chih-Fan Hsu, Tsung-Han Tsai, Ching-Ling Fang, Cheng-Hsin Hsu, and Kuan-Ta Chen, "Smart Beholder: An Open-Source Smart Lens for Mobile Photography," Proceedings of ACM Multimedia 2015.